img

Pojištění vozidel

pojitn vozidel

V České republice existují dvě hlavní skupiny pojištění vozidel. Povinné ručení a havarijní pojištění. Samozřejmě jsou ještě tyto dvě hlavní pojištění doplněna dalšími připojištěními a kombinacemi pojištění, které dále rozvíjejí pojistnou ochranu vozidel.

Povinné ručení

nehodaJde o zákonné pojištění vozidel(pojištění vozidel podle obsahu), které představuje právě povinné ručení. Jedná se o pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla na pozemních komunikacích. Povinnost uzavřít toto pojištění má každý vlastník motorového vozidla, které má přidělenou registrační značku, technický průkaz nebo je jinak využíváno k provozu na pozemních komunikacích. V případě neuzavření povinného ručení a provozování motorového vozidla na pozemních komunikacích v České republice se majitel vozidla vystavuje řadě pokut. Především jde o pokutu udělenou přímo za nepojištěné vozidlo při běžné kontrole, které může činit až 40 000 Kč. Také při nepředložení průkazu o uzavřeném povinném ručení hrozí sankce až do výše 3 000 Kč, která se vztahuje i na nepodepsaný doklad o uzavřeném povinném ručení (zelenou kartu). Plus je neplatičům zpětně doměřována částka za počet dní bez povinného ručení. Jde o sazbu podle druhu vozidla do hodnoty 300 Kč za každý den bez pojištění. To není vše. Navíc se samozřejmě provozovatel vozidla vystavuje riziku dopravní nehody a následné škodné události. V tu chvíli za něj zaplatí škody Česká kancelář pojistitelů ze svého garančního fondu, avšak tuto částku bude po majiteli nepojištěného vozidla vymáhat. Z těchto údajů tedy jasně vyplývá, že provozování vozidla bez řádně uzavřeného povinného ručení je krajně rizikové a v konečném důsledku se může velmi prodražit. Pro nejlevnější pojištění využijte pojištění vozidel kalkulace online.

Nejlevnější pojištění

Vyberte si nejvhodnější pojištění z nabídky a využijte slevy pro řidiče bez nehody.


pojištění vozidel

Havarijní pojištění

successstory

Allianz, AXA, Česká pojišťovna, Česká podnikatelská pojišťovna, ČSOB pojišťovna, Dolnorakouská pojišťovna, Generali, Hasičská vzájemná, Kooperativa, Uniqa, Slavia, Triglav a Wüstenrot - vyberte se z jejich nabídek, vše na jednom místě.


pojištění vozidel

Havarijní pojištění

nehodaDruhou velkou skupinou pojištění vozidel je havarijní pojištění. Jedná se o dobrovolné pojištění vozidla. Není tedy ze zákona povinné jako pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozováním vozidla (povinné ručení). U havarijního pojištění tak existuje velká variabilita. Jeho hlavní myšlenkou je ochrana vozidla. Nejčastější uplatnění má při dopravní nehodě, kdy je majitel vozidla s havarijním pojištěním viníkem nehody. Následně mu je díky havarijnímu pojištění škoda vyplacena. Obvykle je však ve hrazení škody sám majitel vozu zainteresován svou spoluúčastí, jelikož je tento druh pojištění často právě na procentní spoluúčasti založen. Hlavní myšlenkou havarijního pojištění je tedy ochrana vozidla proti havárii, vandalismu, krádeži a živelné události. V těchto exaktně vypsaných případech má majitel vozidla s havarijním pojištěním právo na pojistné plnění. Na všechny další případy je nutné sjednat doplňující připojištění.

Doplňková pojištění vozidel

K oběma hlavním skupinám pojištění vozidel (povinné ručení a havarijní pojištění) je možné sjednat i další doplňková pojištění, častěji nazývána připojištění. K nejčastějším připojištěním tedy patří pojistná ochrana proti zničení či poškození skel, sedadel a zavazadel, úrazové pojištění řidiče a cestujících, pojištění náhradního vozidla či pojištění asistenčních služeb a právní ochrany.

Bonusy a malusy

Při uzavírání nového pojištění se často projevuje předchozí průběh daného pojištění. Respektive bezeškodní průběh. Pojišťovny zohledňují předchozí bezeškodní události výraznými slevami na nově uzavíraném pojištění či v průběhu již běžícího pojištění. Tím se může cena rapidně snížit, jelikož se často jedná až o desítky procent. Maximální hranice je nyní nastavena na 60% bonus, tedy 60% slevu na ceně pojistného.

Porovnejte ceny povinného ručení na www.epojisteni.cz/

Štítky:

Povinné ručení , Havarijní pojištění , Připojištění , Povinná výbava , Asistenční služby

Aktuality

15.10.2010 - Zákone pojištění

Zákoné pojištění vozidel také známé jako povinné ručení je povinné pro každý automobil. Pojištění vozidel nabízí aktuálně v tuzemsku 13 pojišťoven. Každá pojišťovna má své specifika(například Direct se dá sjednat pouze po internetu).